ArcticFinland poimintoja - 2017Arktinen yhteistyö vahvalla pohjalla haasteista huolimatta

Suomenmaa, 4.9.2017

Ark­ti­nen yh­teis­työ näyt­tää ole­van vah­val­la poh­jal­la, vaik­ka vii­me vuo­sia on lei­man­nut mo­nen­lai­nen epä­var­muus, kirjoittaa Suomenmaa. Ve­nä­jän ja län­nen vii­le­ät suh­teet sekä Yh­dys­val­tain hal­lin­non nui­va suh­tau­tu­mi­nen il­mas­to­po­li­tiik­kaan ei­vät ole pys­ty­neet kam­pit­ta­maan Ark­ti­sen neu­vos­ton toi­min­taa.

La­pin yli­o­pis­ton Ark­ti­sen kes­kuk­sen joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Timo Koi­vu­ro­va kertoo olevansa helpottunut, että Arktisen neuvoston toiminta on jatkunut haasteista huolimatta entiseen malliin. Koivurova painottaakin Arktisen neuvoston tärkeyttä kansainvälisenä hallitusten välisenä foorumina. "Tämä on Ety­jin jäl­keen toi­sek­si mer­kit­tä­vin kan­sain­vä­li­nen foo­ru­mi, jon­ka Suo­mi on aloit­ta­nut.", Koivruova toteaa.

Lue lisää


5.9.2017 10:32

Lisää poimintoja
Takaisin etusivulle
Poiminnat-arkisto
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK