SUOMEN ARKTISEN SEURAN STRATEGIA 

PAINOPISTE POHJOISEEN – SUOMI ON ARKTINEN OSAAJA

1. Suomen Arktinen Seura

Syksyllä 2012 perustetun Seuran tarkoituksena on kiinnittää huomiota arktisen suuralueen kehitykseen ja siitä Suomelle lähivuosina avautuviin uusiin mahdollisuuksiin ja tarpeisiin eri aloilla. Seura katsoo, että Suomen kannalta nämä ovat merkittäviä ja kauaskantoisia ja pitää tärkeänä, että Suomi aktiivisesti ja yhteistyöhengessä edistää kansallisia etujaan. 

2. Suomen Arktinen Visio

Valtioneuvoston vahvistaman ”Suomen Arktisen Strategian 2013” visio on 

”Suomi on aktiivinen arktinen toimija, joka osaa kestävällä tavalla sovittaa yhteen arktisen ympäristön reunaehdot ja liiketoimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen.”

3. Arktisen toimeliaisuuden kasvu

Arktisen alueen geoekonominen rooli ja ympäristökysymysten merkitys kasvavat ja kahdeksan arktisen maan muodostama Arktinen Neuvosto tarkkailijajäsenineen aktivoi toimintaansa. Suomen tulee arktisten asioiden ymmärtäjänä ja edelläkävijänä aktiivisesti ylläpitää hyvät suhteet naapurimaihinsa sekä muihin valtioihin, joilla on arktista intressiä.

Maailman vielä hyödyntämättömistä öljyvaroista n. 13% ja kaasuvaroista n. 25% arvellaan sijaitsevan arktisilla alueilla. Arktisten alueiden mineraalivarannot ovat huomattavat.

Pohjoisten merireittien käyttö lisääntyy jääpeitteen vähenemisen myötä ja alueen merkittävät hiilivety- ja mineraalivarannot otetaan asteittain käyttöön. Koillisväylä, Luoteisväylä ja Napareitti lyhentävät mannertenvälisiä merikuljetusmatkoja merkittävästi. 

EU-alueen ainoan arktisen alkuperäiskansan, saamelaisten elinkeinot ja kulttuuri ovat keskeinen osa suomalaista napapiirin pohjoispuolista perimää tuleville sukupolville. 

Arktisen alueen luonto on herkkä ja helposti haavoittuva, mikä on huomioitava kaikessa alueen toiminnallisuuden lisääntymisessä.

Pohjoiset alueet kasvattavat suosiotaan matkailukohteena. Suomessa on kehittyneimmät arktisen alueen matkailupalvelut koko maailmassa.

Arktinen alue on syvässä rauhan tilassa. Alueen geopoliittinen intressi kasvaa ja osapuolten yhteinen tahto on ratkaista potentiaaliset konfliktit neuvotteluin. Kansainvälistä vakavaa rikollisuutta esiintyy vain vähän. 

4. Suomen Arktisen Seuran strategia 

Suomen Arktinen Seura tukee Suomen arktisen strategian toteuttamistoimenpiteitä alueen toimeliaisuuden kasvaessa. Seura on aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen toimija ja se seuraa arktisella suuralueella tapahtuvaa kehitystä ja hankkeita erityisesti Suomea kiinnostavien kysymysten kannalta.

Seuran strateginen kiteytys

  • Seurata arktisen toimeliaisuuden kehitystä ja konsultoida päättäjiä Suomen Arktisen Strategian toteuttamistoimenpiteiden vaikuttavuuden maksimoimiseksi
  • Osallistua Arktisen Neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden 2017-2019 valmisteluun, tavoitteenasetantaan sekä toimenpiteiden toteuttamiseen
  • Lisätä kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta arktisen alueen kehityksestä sekä sen tuomista mahdollisuuksista järjestämällä vuosittain ajankohtaisia seminaareja, esitelmätilaisuuksia ja paneelikeskusteluja
  • Vahvistaa valtiollisten, kunnallisten, poliittisten ja yritysmaailman päättäjien sekä tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta
  • Edistää toiminnallaan taloudellisesti, yhteiskunnallisesti sekä ympäristöllisesti kestävää, rauhanomaista kehitystä

Seuralla on valtuuskunta sen tarkoituksen tunnetuksi tekemiseksi ja päämäärien edistämiseksi. Seuran hallitus laatii ja vuosittaisen toimenpideohjelman ja vastaa sen toteuttamisesta edellä mainittujen tavoitteiden täyttämiseksi.

25.11.2013

 

Suomen Arktinen Seura

HallitusVerkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK