PolitiikkaPaaKuva.jpg

Suomen arktinen politiikka

Suomen arktisen politiikan tavoitteet linjataan hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman lisäksi Suomen arktisia periaatteita ja arktisen politiikan tavoitteita on kuvattu vuonna 2013 julkaistussa Suomen arktisessa strategiassa ja sen painopisteiden uudelleen linjauksessa lokakuussa 2016. Maaliskuussa 2017 julkaistiin Arktisen strategian päivityksen toimenpidesuunnitelma. Arktiset asiat ovat esillä myös valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Suomen arktisen strategian johtoajatuksena on tehdä Suomesta arktisen alueen kestävän kehityksen edelläkävijä. Strategia tarkastelee Suomen arktisen aseman vahvistamista, avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia, ympäristöä, turvallisuutta ja vakautta, maan pohjoisten alueiden asemaa, kansainvälistä yhteistyötä ja arktista osaamista laajasti ymmärrettynä. Strategiassa on linjattu myös Suomen arktinen rooli, joka koostuu neljästä osatekijästä: 1) Suomi arktisena maana, 2) Suomi arktisena osaajana, 3) Kestävän kehityksen ja ympäristön reunaehtojen huomioiminen kaikessa Suomen arktisessa toiminnassa sekä 4) Kansainvälisen arktisen yhteistyön edistäminen ja Suomen aseman vahvistaminen. Kansainvälisessä toiminnassa Suomi korostaa Arktisen neuvoston roolia ensisijaisen foorumina arktisille kysymyksille ja tukee Arktisen neuvoston institutionaalisen roolin vahvistamista.

Valtioneuvoston kanslian asettaman arktisen alueen neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa ja edistää sen tavoitteita.

Vuosina 2017–2019 Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Suomen puheenjohtajuusohjelma edistää arktista yhteistyötä erityisesti ympäristönsuojelun, meteorologian, viestintäyhteyksien ja koulutuksen aloilla. Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma ohjaavat neuvoston työtä.

Lisätietoa puheenjohtajuuskaudesta löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta.

Suomen Arktinen Seura seuraa arktisen alueen kehitystä ja vaikuttaa arktista aluetta koskevissa kysymyksissä.

Lisätietoa arktisesta alueesta ja sen määrittelystä löydät Lapin yliopiston Arktisen keskuksen sivuilta.

”Suomi osallistuu monenkeskiseen yhteistyöhön globaali- ja aluetasolla omien arktisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja globaalien uhkien torjumiseksi”

- Suomen arktinen strategia 

 

CommonFuture-levea.jpg

Suomi kansainvälisessä arktisessa yhteistyössä