Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus SYKEn tutkimus analysoi ja ennakoi ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä etsii yhteiskunnalle keinoja ympäristöongelmiin vastaamiseksi. Haastavimpia kysymyksiä ratkotaan organisaatioiden ja tieteiden rajat ylittävän tutkimuksen ja osaamisen keinoin. SYKE tekee aktiivisesti ja laajasti kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti panostetaan EU:n tutkimusohjelmiin.

SYKE on mukana Arktisen neuvoston hankkeissa, joissa kootaan tutkimustietoa ympäristömyrkyistä, ilmastonmuutoksesta ja lyhytikäisistä ilmastovaikutteisista aineista (SLCF). SYKE:n osaamiseen kuuluvat ohjauskeinojen valmistelu ja vaikuttavuuden arviointi.

SYKE:llä on monialaista osaamista myös meriteknologian, jäätutkimuksen, merenkulun ja pohjoisten ympäristöjen osalta.

 

 

 

SYKEn_tunnus_rgb_pysty.gif

Lisätietoja


SYKEn tutkimus ja kehittäminen