Arktisia strategioita, selvityksiä ja raportteja

Suomen arktinen strategia

Euroopan Unionin arktinen politiikka

Selvityksiä ja raportteja

Koivurova, Śmieszek, Stępień, Mikkola, Käpylä ja Kankaanpää (2017)
Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa (2017-2019) muutoksen ja epävarmuuden aikakaudella

Stępień & Koivurova (2017)
Arktinen Eurooppa: EU:n arktisen politiikan ja pohjoismaisen yhteistyön yhdistäminen

Heinämäki, Allard, Kirchner, Xanthaki, Valkonen, Mörkenstam &
Bankes, Ruru, Gilbert, Selle, Simpson, Olsén (2017)
Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus

Liikenne- ja viestintäministeriö, Lipponen & Svento (2016):
Selvitys Koillisväylän tietoliikennekaapelihankkeesta

Martikainen, Pynnöniemi, Saari & Ulkopoliittisen instituutin työryhmä (2016):
Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja (2016):
Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi – toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen,
meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035

Elinkeinoelämän keskusliitto, Lipponen (2015):
Pohjoinen tahtotila - Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja (2015):
Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saadaaikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistä pohtineen työryhmän loppuraportti (2013):
Katse pohjoiseen - Toimenpide-ehdotukset